top view of medieval city

Klient (1.27.2.0)

  • Klient nyní udržuje osobní nastavení oddělené od parametrů pro připojení. Toto je poslední instalace, která vám nenastaví zpětně nastavení (rozlišení obrazovky a další).
  • Opraven ping při výběru realmů.
  • Instalace si nyní umí najít cestu k předchozí instalaci, není tedy nutné ji nastavovat ručně.

Razor

  • Počítání stealth kroků je nyní odpočítávání.
  • Počítání stealth kroků se obnoví při stealth, když už je v stealth.
  • Gump pro ovládání lodí nyní správně používá “drop anchor” místo “lower anchor”.
  • Přidána skriptovací funkce getdistance (serial) (název).
  • Opravena skriptovací funkce overhead (text) [barva] [serial], aby mohla zobrazit hlášku nad ostatními mobily a nikoliv pouze nad hráčem.
  • Přidán popbehind.
  • Opraven disconnect při >sysmsgs.