top view of medieval city
 • Nejvyšší autoritou je GM (Game Master).
 • Je přísně zakázáno se vydávat za GM (Game Master).
 • Je zakázáno využívat chyb ve hře (i špatného nastavení ekonomiky) ku prospěchu svému, či jiných hráčů. Tyto chyby je hráč povinný hlásit GM přes page, nebo přímo přes PM na Discordu. GM jsou naopak povinni sjednat co nejdříve jejich nápravu.
 • Vzhledem k tomu že systém shardu je postaven na experience systému, budou každé pokusy o jeho obejití (různé snahy o “přelévání” expů z nepoužívaných postav) tvrdě trestány.
 • Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování a mluvy. Vztahuje se to i na jméno postavy.
 • Modré postavy mají zákaz napomáhání PK (player killer; červeným) postavám.
 • Neutrální postavy mají zákaz vměšování se do bojů PvP ligy. Vyjímkou jsou dungeony (viz. níže).
 • V Dungeonech (ať již přímo v jejich zóně nebo velmi blízkém okolí) neplatí ligová pravidla – to jest modrý hráč může pomoci ligařské postave v jeho partě při obraně (ať již healováním nebo jiným supportem ale také zabití ligového hráče za kill). Pravidla pro napomáhání PK ale platí všude a vždycky (a tudíž z logiky věci jsou smíšené náběhy ligařských + PK postav zakázány).
 • Je zakázáno jakékoliv zneužívání notoriety systému k poškozeni jiných hráčů. Mezi to patří situace, kdy na hráče někdo zaútočí a ten se pak nechá zabít v bezpečí kamarádem, aby mohl připsat kill.
 • Guildmasteři nesou částečnou zodpovědnost za chování členů svých guild a mohou být trestáni ze jejich skutky. Toto pravidlo se vztahuje převážně na PVP.
 • Endor nepodporuje prodeje a machinace s herními účty. Proto se zakazuje veškerá inzerce, a to včetně odkazů obsahující inzerci, uvedeného charakteru na discordu, ve hře nebo jinde.
 • Jeden hráč smí mít najednou lognuté maximálně 3 účty.
 • Zabíjení monster cestou, že se monstrum nemůže za hráčem dostat a bránit se (například přes řeky, přes překážky, z lodi,..) je bráno jako exploit a je zakázáno.
 • Makrovací podpůrné programy kromě Razoru (dodaného serverem jako součást instalačního balíčku) nejsou podporovány a mohou být trestány.
 • Je zakázáno napomáhat si s jinou postavou v zabíjení, platí obzvláště pro dungeony. 1 hráč v dungeonu = 1 postava.
 • Je dovoleno mít v dungeonu v zádech postavu, která hlídá. Tato postava musí ale být vždy jiný hráč a musí být plně vybavena do PvP.
 • Asi jste si všimli že na Endoru stoupá počet zahraničních hráčů. Varujeme provokatéry, že v žádném případě nebudeme tolerovat urážení těchto hráčů (například: “táhni zpět do své země”, “povím ti to jen když to napíšeš česky”) a podobně. Dále, jakékoliv rasistické, homofobní, sexistické či jinak urážlivé jednání bude bráno jako sabotování práce GM teamu a škození ostatním hráčům a je trestáno okamžitým smazáním všech účtů hraných z dané IP a blokem této IP. V případě že takové jednání uvidíte, neváhejte poslat page.